Урматтуу Бишкек шаарынын тургундары! Уважаемые жители города Бишкек!

Учурда КР Саламаттыкты сактоо министрлигине караштуу Улуттук кардиология жана терапия борборунун терапевтик имаратында оңдоо иштери жүрүп жатат.

Оңдоо иштерин жүргүзүүчү подряддык уюм «ЭКА-строймонтаж» ЖЧКсы. Иш графигине ылайык, оңдоо иштери ушул жылдын март айында бүтөт.

Терапевтикалык корпустун биринчи кабатында бүтүрүү иштерин жүргүзүү пландалууда.

Оңдоо иштерине байланыштуу суроолоруңуз, өтүнүчүңүз же даттанууларыңыз болсо, төмөнкү каналдарга кайрылыңыз:

1-деңгээл.  Джумабаев Мамраим Нарынбаевич, Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине караштуу (УКжТБ) директордун милдетин аткаруучу тел: 0777 405 888, e-mail: dmn8888@mail.ru

2-деңгээл. Борбордук ишеним телефондору: 0312 660663 (Саламаттык сактоо министрлиги), 0312 323202, 0312 323055, 0550 033607 (DSES);

— Whatsapp: 0770895556;

 Веб-сайттын дареги: www.med.kg.

 E-mail: mz@med.kg

— Саламаттык сактоо министрлигинин коомдук кабылдамасынын байланыш номери: +996 (312) 621023, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., көч. Москва, 148.

3-деңгээл. ӨКМ долбоорлорду ишке ашыруу бөлүмү, даттанууларды кароо координатору – Максатай Юлдашева, WhatsApp: 0555482003; e-mail: maksatai.yuldasheva@gmail.com

4-деңгээл. Дүйнөлүк банктын Кыргыз Республикасындагы өкүлчүлүгү: көч. Москва, 210, Бишкек. E-mail: bishkek@worldbank.org, тел. +996 312 625262.

Дүйнөлүк банктын даттануу кызматы.

 E-mail: grievances@worldbank.org

 Факс: +1.202.614.7313

 Почта: Дүйнөлүк банк, Арыздар кызматы, MSN MC10-1018, 1818 H

Оңдоо иштери Дүйнөлүк банк тарабынан каржыланган “COVID-19га өзгөчө чара көрүү” долбоорунун алкагында жүргүзүлүүдө. Долбоордун максаты Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө тиешелүү профилактикалык иш-чараларды камсыз кылуу, дары-дармектерди, керектелүүчү материалдарды жана медициналык жабдууларды сатып алуу, ошондой эле саламаттыкты сактоо уюмдарындагы шарттарды жакшыртуу аркылуу COVID-19 пандемиясына каршы аракеттенүү жөндөмдүүлүгүн күчөтүүгө көмөк көрсөтүү болуп саналат.

В настоящее время идут ремонтные работы в терапевтическом корпусе Национального центра кардиологии и терапии имени М.Миррахимова при МЗ КР.

Подрядной организацией, выполняющей ремонтные работы, является ОсОО “ЭКА-строймонтаж”. По графику, ремонтные работы завершатся в марте текущего года.

Планируется проведение отделочных работ на первом этаже терапевтического корпуса.

В случае, если у Вас возникнут вопросы, обращения или жалобы относительно проведения ремонтных работ просим обращаться по следующим каналам:

Уровень 1. Джумабаев Мамраим Нарынбаевич, и.о. директора НЦКТ при МЗ КР, тел: 0777 405 888, электронная почта: dmn8888@mail.ru

Уровень 2. Центральные горячие линии: 0312 660663 (Минздрав), 0312 323202, 0312 323055, 0550 033607 (ДГСЭН);

  • WhatsApp: 0770895556;
  • Адрес сайта: www.med.kg.
  • Электронная почта: mz@med.kg
  • Контактный номер общественной приемной Минздрава: +996 (312) 621023, Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Московская, 148.

Уровень 3. Координатор по рассмотрению жалоб МЧС/ОРП- Юлдашева Максатай, WhatsApp: 0555482003; электронная почта: maksatai.yuldasheva@gmail.com

Уровень 4. Представительство Всемирного банка в Кыргызской Республике: ул. Московская, 210, Бишкек. Электронная почта: bishkek@worldbank.org, тел. +996 312 625262.

Служба рассмотрения жалоб Всемирного Банка.

  • Электронная почта:grievances@worldbank.org
  • Факс: +1.202.614.7313
  • По почте: Всемирный банк, Служба рассмотрения жалоб, MSN MC10-1018, 1818 H

Ремонтные работы идут в рамках проекта “Экстренное реагирование на COVID- 19”, финансируемого Всемирным Банком. Цель Проекта-содействие Правительству Кыргызской Республики в укреплении способности реагирования на пандемию COVID – 19, путем обеспечения надлежащих профилактических мер, закупки лекарственных средств, расходных материалов и медицинского оборудования, а также улучшение условий в организациях здравоохранения.